Báo cáo ngày 03/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 03/5/2018)

 BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 512 /BC-CHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 03/5/2018)

1. Thiên tai: 05h00 ngày 03/5, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, xảy ra sạt lở 120m2 (40m x 03m) đất bờ kênh Thạch Đông, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức khắc phục hậu quả.

2. Cháy rừng: 18h00 ngày 02/5, tại phường 5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xảy ra cháy 03ha rừng tạp. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

13h00 ngày 02/5, tại 11047’N-111032’E (cách Đông Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 140 hải lý), tàu cá QNg 95239 TS/10 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Khu vực gió Đông Bắc cấp 3-4. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ-Cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu, sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có yêu cầu; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

– 20h00 ngày 02/5, tại 20039’N-106054’E (cách Đông đảo Hòn Dấu/TP.Hải Phòng khoảng 08 hải lý), tàu cá HP 2201 TS/06 LĐ bị rơi chân vịt, thả trôi. Biên phòng Hải Phòng điều 01 xuồng/06 CBCS và huy động tàu HP 09428 TS của dân ra hỗ trợ cứu nạn. Đến 23h30 cùng ngày, tàu bị nạn trên được lai dắt về bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; Biên phòng chủ động điều động, huy động lực lượng, phương tiện kịp thời cứu nạn an toàn tàu HP 2201 TS/06 LĐ.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

– Lưu: VT, TB, D16.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *