Báo cáo ngày 03/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 03/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 153.527.466; số người tử vong 3.217.179; số người hồi phục 131.390.120.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.962; điều trị khỏi 2.549; tử vong 35; đang điều trị 378, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 40.563.

2. Thiên tai

18h00 ngày 02/5, tại tại địa bàn 04 xã: Xuân Bình, Hương Bình, Phú Gia, Hương Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy, làm tốc mái 64 nhà dân, hư hại 15ha lúa. Địa phương huy động 115 người (Bộ đội 25, Dân quân 90), 01 xe ô tô giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm, cứu nạn

– 07h00 ngày 03/5, tại 16050’N-107041’E (cách Bắc Đông Bắc cửa Thuận An/Thừa Thiên Huế khoảng 16 hải lý), tàu cá TTH 95678TS/04LĐ bị gãy trục láp, khu vực có gió cấp 3-4. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng Thừa Thiên Huế đã huy động được tàu cá TTH 92116 TS đến hỗ trợ lai dắt về bờ. Dự kiến 18h00 cùng ngày về đến cửa Thuận An.

– Tàu cá HP 90266TS có 01 ngư dân bị rơi xuống biển, mất tích ngày 25/4, tại khu vực biển Long Châu/ Hải Phòng (tiếp theo báo cáo số 182/BC-VP ngày 25/4): 15h00 ngày 02/5, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Dũng được tìm thấy bàn giao cho gia đình an táng.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ ngư dân tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TT CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong