Báo cáo ngày 03/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 03/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 429/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 03/9/2022)

1. Hỏa hoạn

04h23 ngày 03/9, tại đường Hàm Nghi, Phường 1, tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 04h40 cùng ngày.

05h16 ngày 03/9, tại đường Âu Cơ, Phường 15, quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h21 cùng ngày.

08h45 ngày 03/9, tại Tổ 10, phường Tân Hòa, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy 1000m2 xưởng chế biến gỗ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 12 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 12h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 11h30 ngày 02/9, tại sông Nậm Rốn, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, 06 cháu học sinh đi tắm, 02 cháu mất tích: (Lò Thị Thùy Linh, SN 2008; Lò Thị Mai Thu, SN 2008). Gia đình tự thuê người tìm kiếm đến 15h00 ngày 03/9 chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trung tướng Doãn Thái Đức