Báo cáo ngày 04/01/2016 (Tính đến 17h30 ngày 04/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  03 /BC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/01/2016

(Tính đến 17h30 ngày 04/01/2016)

1. Hỏa hoạn

Xảy ra 02 vụ cháy tại An Giang và Hà Nội. Không có thiệt hại về người.

1.1. 15h35 ngày 03/01, tại ấp Hòa Lợi, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xảy ra hỏa hoạn làm cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân do đốt rác gần nhà gây cháy lan. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy và khắc phục hậu quả.

1.2. 14h40 ngày 04/01, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xảy ra cháy kho hàng gốm sứ của Công ty TNHH Trung Hạnh (diện tích khoảng 2.000 m2). Địa phương huy động 12 CBCS, DQTV, 04 kíp xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển

Lúc 19h50 ngày 03/01, tại 20041’N-106056’E (cách Nam cửa Lạch Huyện/Hải Phòng khoảng 08 hải lý), tàu cá HP 1800/03 TV (thuộc Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ Cát Hải/Hải Phòng) bị tàu Phúc Khánh (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển LS/TP Hồ Chí Minh) đâm chìm. 02 người được tàu Phúc Khánh cứu sống, còn 01 người bị rơi xuống biển mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị: Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải; huy động các phương tiện cảng vụ, hoa tiêu gần khu vực tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích trên; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Hải Phòng phối hợp Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực I, Cảng vụ Hải Phòng tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hải Phòng điều động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm ngư dân mất tích. Lực lượng tham gia tìm kiếm ngày 04/01, gồm: 01 tàu SAR 273/Trung tâm PH TKCN Hàng hải KV1, 01 xuồng/05 CBCS Biên phòng Hải Phòng, 03 ca nô Hoa tiêu Cảng vụ Hải Phòng. Hiện chưa có kết quả.

          Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Bình