Báo cáo ngày 04/02/2017 (Tính đến 17h00 ngày 04/02/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 57 /BC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/02/2017

(Tính đến 17h00 ngày 04/02/2017)

1. Cháy rừng

– 18h00 ngày 01/02, tại xã Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng xảy ra cháy 800 m2 rừng sa mộc. Biên phòng Cao Bằng điều 15 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

– 14h00 ngày 02/02, tại Thanh Lân/Cô Tô/Quảng Ninh xảy ra cháy 700 m2 rừng keo. Biên phòng Quảng Ninh điều 15 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 12h00 ngày 03/02, tại 17030’N-106048’E (cách Đông Đông Nam cửa Gianh/Quảng Bình khoảng 11 hải lý), tàu cá QB 1981 TS/07 LĐ bị tàu vận tải NĐ 2795 đâm chìm, 07 ngư dân đã được tàu NĐ 2795 cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Hiện Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với các cơ quan chức năng phối hợp xử lý theo quy định.

– Về vụ tìm kiếm 01 ngư dân tàu cá BL 2313 TS bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 56/BC-VP ngày 03/02): Trong ngày, địa phương đã huy động 06 tàu cá hoạt động gần khu vực tiếp tục mở rộng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *