Báo cáo ngày 04/4/2021 (Tính đến 18h00 ngày 04/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/4/2021

(Tính đến 18h00 ngày 04/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 131.414.181 người; số người tử vong 2.860.347 người; số người hồi phục 105.851.630 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.629 ca; điều trị khỏi 2.383 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 211 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 27.478 ca.

2. Hỏa hoạn

– 00h20 ngày 04/4, tại số nhà 311 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, xảy ra 01 vụ cháy nhà dân kinh doanh tạp hóa. Hậu quả: Tử vong 04 người (Ông Nguyễn Thạc Thi, sinh năm 1941, Đinh Hùng Mỹ, sinh 1983, Nguyễn Hồng Ánh, sinh 1981, đang mang thai 03 tháng, Đinh Hà Tuệ Mẫn, sinh 2012, nguyên nhân do chập điện. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động 34đ/c, trong đó BĐ: 14; DQ: 20 và 01 xe ô tô phối hợp với 06 kíp xe cứu hỏa của Công An Thành phố tổ chức dập cháy. Đến 03h30 phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. N10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu