Báo cáo ngày 04/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 04/5/2018)

 BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 523/BC-CHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 04/5/2018)

1. Thiên tai:

 – Đêm 03/5, tại TT.Yên Phú, h.Bắc Mê, t.Hà Giang, mưa to làm 02 người bị thương, sập 01 cầu bê tông dân sinh, ngập úng 0,3 ha hoa màu. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu nạn và khắc phục hậu quả.

– 16h00 ngày 03/5, tại xã Thủy Nguyên, h.Thạch Hóa, t.Long An, mưa to kèm theo lốc xoáy, làm bị thương 02 người, sập 03 nhà, tốc mái 32 nhà. Địa phương huy động 38 người (Bộ đội 10, Dân quân 28), tổ chức khắc phục hậu quả.

– 17h00 ngày 03/5, tại xã Hưng Thuận, h.Trảng Bàng, t.Tây Ninh, mưa to kèm theo lốc xoáy, làm hư hỏng 02 nhà dân. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội 10, Dân quân 25), tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 07h50 ngày 04/5, tại p.Phú Hữu, Q.9, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy lán công nhân xây dựng công trình, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.  

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QNg 95239 TS/10 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 13h00 ngày 02/5 (tiếp theo báo cáo số 512/BC-CHCN ngày 04/5/2018): Lúc 07h00 ngày 04/5, đã được tàu cá 90178 TS đến lai dắt.

21h00 ngày 03/5, tại 17006’N-111000’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 170 hải lý), tàu cá QNg 98217 TS có 01 lao động bị đau bụng, tức ngực. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ-Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN duy trì liên lạc, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về  bờ; BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, BTM BĐBP chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, duy trì liên lạc, triển khai biện pháp hỗ trợ nạn nhân khi tàu về bờ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.  

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục;

– Lưu: VT, TB, D19.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *