Báo cáo ngày 04/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/6/2022)

1. Hỏa hoạn: 04h40 ngày 04/6, tại Số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 700m2 nhà kho của Công ty Cổ phần cơ khi xây dựng và lắp máy điện nước, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Long Biên điều 19 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

2. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h50 ngày 03/6, tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 37 hải lý, ngư dân Phạm Ngọc Trưởng (SN 1988) của tàu cá PY 96219TS bị khó thở, người tím tái, tê liệt chân tay, tàu đưa bệnh nhân về đảo Phú Quý. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận, Phú Yên, BTM Bộ đội Biên phòng phát thông báo hàng hải, tư vấn y tế; chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu sẵn sàng đón, đưa bệnh nhân đi cấp cứu khi tàu cập đảo. Lúc 23h30 cùng ngày bệnh nhân đã được cấp cứu tại Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ