Báo cáo ngày 04/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 383/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/8/2022)

1. Hỏa hoạn

18h00 ngày 03/8, tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Bắc Mê điều 10 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 21h00 ngày 03/8, cách Tây Bắc cảng Cà Ná/Ninh Thuận khoảng 14 hải lý, tàu vận tải SUNNY QUEEN, Quốc tịch Panama, có 01 thuyền viên bị đau tim, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Biên phòng tỉnh Ninh Thuận điều 08 CBCS/01 tàu đi tiếp nhận và chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu lúc 23h00 cùng ngày.

– 07h45 ngày 04/8, bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Đặng văn Đông (1983), ngư dân tàu cá BTh 97887 TS bị giảm áp do lặn sâu, hiện đang được theo dõi tại đảo.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ