Báo cáo ngày 04/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022

1

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/9/2022)

1. Thiên tai

04h00 ngày 04/9, tại xã Tát Ngà và Liêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mưa to làm sạt lở 70m3 đất, đá ta luy làm ảnh hưởng đến 02 hộ dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

10h00 ngày 04/9, tại xã Đại Phúc, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa to làm sạt lở 350m3 đất, đá ta luy làm thiệt hại 05ha hoa màu, sập 01 cầu tạm. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 12h30 ngày 04/9, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h40 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h00 ngày 03/9, cách Nam cửa Hố Gùi/Cà Mau khoảng 04 hải lý, tàu CM 04080 TS/03LĐ bị sóng đánh chìm. Biên phòng tỉnh Cà Mau huy động 02 tàu cá (CM 94817 TS, CM 04016 TS) cứu 03 lao động đưa vào bờ an toàn lúc 16h30 cùng ngày.

– 14h20 ngày 04/9, cách Bắc Tây Bắc đảo Đá Lớn/QĐ.Trường Sa khoảng 35 hải lý, tàu PY 90360 TS/05 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Biên phòng tỉnh Phú Yên đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần hỗ trợ giúp đỡ.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ ngư dân và phương tiện bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong