Báo cáo ngày 05/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 295.620.857; tử vong 5.474.599; điều trị khỏi 256.187.487;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.800.704; điều trị khỏi 1.413.384; tử vong 33.245; đang điều trị 354.075.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h00 ngày 04/01, tại khu vực sông Sài Gòn thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh, Võ Thanh Sơn (SN 1984) điều khiển xuồng vỏ lãi tự đâm vào hang đáy, rơi xuống sông mất tích. Biên phòng Tp.Hồ Chí Minh điều 06 CBCS/02 ca nô tìm kiếm, đến 22h30 cùng ngày đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

– 02h00 ngày 05/01, cách Tây Bắc đảo Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 02 hải lý, tàu CM 99916 TS/04LĐ bị tàu KG 94279 TS đâm chìm làm 01 LĐ chết (ông Ngô Văn Tuấn, SN 1969), tàu KG 94279 TS cứu 03 LĐ và vớt 01 thi thể đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong