Báo cáo ngày 05/02/2017 (Tính đến 16h30 ngày 05/02/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 58/BC-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/02/2017

(Tính đến 16h30 ngày 05/02/2017)

1. Hỏa hoạn

20h45 ngày 04/02, nhà số 23, tổ 3, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội xảy ra cháy tầng 3, Phòng Công chứng số 7, không thiệt hại hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa

14h30 ngày 04/02, tại đập Long Thái, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ lật thuyền chở cát/02 người, làm 01 người mất tích (Hoàng Đình Hòa, SN 1971). Địa phương huy động: 71 người (Bộ đội 10, Dân quân 31, lực lượng khác 30) và phương tiện gồm 01 xe ôtô, 01 xuồng máy tham gia tìm kiếm, đến 16h00 ngày 05/02, chưa có kết quả.

2.2. Trên biển

– Về vụ tàu cá PY 90531 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 56/BC-VP ngày 03/02/2017: Ngày 05/02, tàu bị nạn tiếp tục được tàu cá PY 92618 TS lai dắt về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *