Báo cáo ngày 06/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 184/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 493.576.781; tử vong 6.181.828; điều trị khỏi 429.084.760.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 9.922.040; điều trị khỏi 8.147.290; tử vong 42.681; đang điều trị 1.732.609.

2. Thiên tai

– 20h45 ngày 05/4, tại các phường Thới Long, Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ, xảy ra lốc xoáy làm hư hỏng 05 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 38 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 07h00 ngày 06/4, tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra sạt lở 120m2 bờ kè ven sông Tiền. Địa phương huy động 09 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 17h00 ngày 05/4, tại bản Huội San, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet/Lào, cách cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo/Quảng Trị khoảng 06km, xảy ra cháy 500m2 lò sấy của Công ty cổ phần Cao su Quasa – Geruco thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Biên phòng Quảng Trị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 02 kíp xe chữa cháy của Công an thị trấn Lao Bảo sang phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h20 cùng ngày.

– 10h55 ngày 06/4, tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 11 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h10 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc 02 tàu cá (NT 90974 TS-NT 91205 TS), bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số 182/BC-VP ngày 05/4). Lúc 17h00 ngày 06/4, tàu KN 461/Hải quân đã lai kéo tàu NT 90974 về đảo Phú Quý an toàn, dự kiến 10h00 ngày 07/4, tàu CSB 6008 lai kéo tàu NT 91205 về đến Côn Đảo.

– Vụ việc tàu cá QNg 90610TS/03LĐ, bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 182/BC-VP ngày 05/4). Lúc 08h50 ngày 06/4, tàu SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn, dự kiến 18h00 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tại, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong