Báo cáo ngày 06/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 346 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 06/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 201.722.376; tử vong 4.280.663.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 189.066; điều trị khỏi 62.044; tử vong 2.720; đang điều trị 124.302.

2. Hỏa hoạn

06h42 ngày 06/8, tại Số 181, Phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 07h10 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 23h50 ngày 05/8, tại khu vực cảng Chùa Vẽ, Tp.Hải Phòng xà lan NĐ 2341/02 TV bị chìm do va chạm với tàu vận tải FOTUNER FREIGHTER (Quốc tịch Việt Nam), làm thuyền viên Linh Văn Trường (SN 1984) mất tích. Biên phòng Tp.Hải Phòng điều 05 CBCS/02 xuồng tham gia tìm kiếm người mất tích nhưng chưa có kết quả.

– Vụ tàu cá PY 94477 TS/04 LĐ bị phá nước, chìm cách Đông mũi Cam Linh/Khánh Hòa khoảng 16,5 hải lý (tiếp theo báo cáo số 345/BC-VP ngày 05/8), lúc 23h00 ngày 05/8 tàu KN 468 đã cứu 04 ngư dân bị nạn đưa về cảng Ba Ngòi/Khánh Hòa an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cứu nạn ngư dân và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu