Báo cáo ngày 06/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/9/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 386 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 06/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 221.619.002; tử vong 4.583.053, điều trị khỏi 198.131.308.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 524.307; điều trị khỏi 291.727; tử vong 13.047; đang điều trị 219.533.

2. Hỏa hoạn

09h10 ngày 06/9, tại nhà máy xe lửa Gia Lâmj yj, quaanj Long Bieen, Tp..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 20 m2 nhà xưởng, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 03 Bộ đội, 10 Dân quân, 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 09h25 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h00 ngày 05/9, tại khu vực cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng xảy ra va chạm giữa 02 tàu vận tải HP 4399 và NB 6611 làm 02 thuyền viên trên tàu HP 4399 rơi xuống biển bị sóng cuốn trôi, tàu HP 4399 bị hư hỏng nhẹ. Biên phòng Tp.Hải phòng điều 05 CBCS/01 xuồng ra cứu 02 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

– 14h30 ngày 05/9, tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cháu Pờ Dung Chung (2009) đi tắm suối bị nước cuốn trôi chết. Biên phòng Lào Cai điều 14 CBCS/03 ô tô phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm đến 20h45 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

4. Đánh giá chung:Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn; hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *