Báo cáo ngày 07/10/2016 (Tính đến 17h30 ngày 07/10/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 543/BC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/10/2016

(Tính đến 17h30 ngày 07/10/2016)

1. Bão số 6 (Aere)

 1.1. Diễn biến

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 16h00 ngày 07/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h00 ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần vùng tâm bão mạnh cấp 11, giất cấp 12-13. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng biển gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12-13, biển động dữ dội.

1.2. Công tác chỉ đạo

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TW của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn – Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị quân đội trong khu vực dự kiến bị ảnh hưởng đã tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵng sàng ứng phó bão.

1.3. Lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão và kết quả kiểm đếm tàu thuyền.

– Lực lượng, phương tiện: 235.622 người (Bộ đội 36.253, Dân quân 199.371); 3.003 phương tiện (Tàu 244, Xuồng 1.005, ô tô 1.597, xe lội nước 90, máy bay 09).

– Tính đến 16h00 ngày 07/10, Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 70.253 tàu/284.352 LĐ biết được diễn biến của bão để chủ động tránh trú bảo đảm an toàn. Trong đó:

+ Hoạt động ở khu vực QĐ Hoàng Sa: 183 tàu/1.744 LĐ.

+ Hoạt động ven bờ và các vùng biển khác: 18.590 tàu/93.077 LĐ.

+ Neo đậu tại bến: 51.480 tàu/189.531 LĐ.

2. Cháy rừng

– 02h00 ngày 07/10, tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy 08 ha rừng keo, thông. Địa phương huy động 330 người (Bộ đội 220, Dân quân 80, lực lượng khác 30 ) và 09 xe ô tô tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

– 03h00 ngày 07/10, tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng xảy ra cháy 05 ha rừng keo. Địa phương huy động 252 người (Bộ đội 160, Dân quân 56, lực lượng khác 36 ) và 06 xe ôtô tổ chức dập tắt đám cháy lúc 08h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

21h50 ngày 06/10, tại 12040’N-109017’E (thuộc khu vực Đầm Môn/Khánh Hòa), tàu QY 95319 TS/04 LĐ bị chìm do va vào đá ngầm. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Biên phòng tỉnh Phú Yên thông báo và huy động 03 tàu cá (PY 51980 TS, PY 50039 TS, PY 91024 TS) kịp thời cứu nạn 04 người và lai dắt tàu bị nạn vào cảng cá Phú Lạc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên an toàn lúc 08h30 ngày 07/10.  

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.      

  

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng