Báo cáo ngày 07/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 07/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 237.117.598; tử vong 4.841.333, điều trị khỏi 214.274.685;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 822.687; điều trị khỏi 757.086; tử vong 20.098; đang điều trị 45.503.

2. Tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông

2.1. Diễn biến: Hồi 13 giờ ngày 07/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 – 10 km và có khả năng cao mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

2.2. Công tác chỉ đạo: 21 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2021, Bộ Tổng Tham Mưu có Điện số 39/TK, yêu cầu các Tổng Cục: Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, CNQP; các Bộ Tư lệnh các Quân khu: 3, 4, 5; BTL Quân chủng: PK-KQ, Hải quân; BTL: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; Binh đoàn 18; BTL: CB, TTLL, ĐC, HH, PB, TTG; BTL Quân đoàn 1,2,3 triển khai các biện pháp sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống do ATNĐ, bão gây ra.

2.3. Công tác kiểm đếm tàu thuyền (tính đến 16h30 ngày 07/10):

Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.468 phương tiện/278.639 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

– Hoạt động khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 14 phương tiện /132 người (các phương tiện trên đang di chuyển vào neo đậu tại các đảo).

– Hoạt động khu vực khác: 10.425 phương tiện/40.072 người;

– Neo đậu tại bến: 51.029 phương tiện/238.435 người.

2.4. Lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó

– Lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với ATNĐ (có phụ lục kèm theo):

+ Lực lượng: 260.201 CBCS (Bộ đội 51.818; Dân quân 208.383).

+ Phương tiện: 3.142 phương tiện các loại (tàu 102 chiếc; xuồng, ca nô các loại 1.265 chiếc; xe đặc chủng: 113; ô tô các loại 1.662 chiếc).

3. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống do ATNĐ, bão và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu