Báo cáo ngày 07/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 498/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/10/2022)

1. Thiên tai: Khắc phục hậu quả do lũ ống tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Trong ngày, BTL QK4 điều 331CBCS (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:150, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn: 51, Đoàn KTQP 4: 45, Dân quân: 85) và 20 ô tô các loại kết hợp dụng cụ cầm tay giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 01h13 ngày 07/10, xảy ra cháy tại 192 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 07h00 cùng ngày.

– 03h00 ngày 07/10, tại Phố 16, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy kho lưu trữ, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

– 10h30 ngày 07/10, tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 12 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ