Báo cáo ngày 07/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 487 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 07/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 250.299.250; tử vong 5.060.762, điều trị khỏi 226.575.369;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 961.038; điều trị khỏi 839.101; tử vong 22.470; đang điều trị 99.467.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa

17h45 ngày 06/11, tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, xảy ra vụ đuối nước làm 01 người chết (Nguyễn Phúc Toàn SN 2009). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình.

2.2. Trên biển

Vụ việc ngư dân tàu cá QNg 90585 TS bị đau bụng (tiếp theo báo cáo số 2560/BC- CHCN, ngày 06/11). 07h45 ngày 07/11, tàu Sar 274 tiếp cận tiếp nhận ngư dân bị bệnh, dự kiến 20h00 cùng ngày sẽ đưa bệnh nhân về đến Quy Nhơn/Bình Định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ