Báo cáo ngày 07/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 446.732.977; tử vong 6.020.676; điều trị khỏi 379.925.570.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.427.225; điều trị khỏi 2.678.630; tử vong 40.813; đang điều trị 1.707.782.

2. Thiên tai: 16h30 ngày 06/03, tại các huyện (Mai Sơn, Bắc Yên), tỉnh Sơn La xảy ra giông lốc và mưa đá cục bộ làm tốc mái 222 nhà dân (01 Mai Sơn, 221 Bắc Yên). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h20 ngày 07/03, bệnh xá đảo Tốc Tan/QĐ.Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân Nguyễn Phong, SN 1987, ngư dân tàu cá BTh 97092 TS bị ngạt nước khi lặn biển, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào đảo. Đã tiến hành bàn giao thi thể cho tàu.

– 08h00 ngày 07/3, cách Đông mũi Sơn Trà/Đà Nẵng khoảng 35 hải lý tàu cá QNg 98366TS /11LĐ, bị hỏng máy thả trôi theo hướng 190-2000, tốc độ trôi 0,3-0,4 hải lý/giờ. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT &TKCN Quảng Ngãi, Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các phương tiện hoạt động gần khu vực biết, có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết, có biện pháp hỗ trợ.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong