Báo cáo ngày 07/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 185 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 495.413.360; tử vong 6.191.495; điều trị khỏi 430.996.569.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 9.980.464; điều trị khỏi 8.277.563; tử vong 42.712; đang điều trị 1.660.189.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h00 ngày 05/4 cách Nam đảo Hòn Khoai/Cà Mau khoảng 80 hải lý, tàu CM 97922 TS/05 LĐ bị sóng đánh chìm, 05 LĐ được tàu TG 91655 TS cứu an toàn.

– 19h30 ngày 06/4 Biên phòng tỉnh Trà Vinh phát hiện và cứu 03 người trôi dạt tại khu vực biển xã Trường Long Hòa, Tx.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua lời khai ban đầu, do mâu thuẫn với thuyền trưởng nên 03 người tự nhảy xuống biển bơi vào bờ. Các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

– 04h30 ngày 07/4, cách Tam Quan/Bình Định khoảng 6 hải lý, tàu Vận tải Trường Nguyên 136/10 TV bị chìm do va chạm với tàu VINAFCO 28, tàu VINAFCO 28 đã cứu được 09 thuyền viên, hiện còn 01 thuyền viên mất tích (Bùi Thế Phong, SN 1985). Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, điều tàu SAR 274 trực tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện cứu nạn.

– Vụ việc tàu cá NT 91205 TS bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số 184/BC-VP ngày 06/4). Lúc 11h30 ngày 07/4 tàu CSB 6008 đã lai kéo tàu bị nạn về đến Côn Đảo an toàn,

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong