Báo cáo ngày 07/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 240 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 516.676.979; tử vong 6.274.985; điều trị khỏi 471.350.007.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.670.570; điều trị khỏi 9.316.237; tử vong 43.055; đang điều trị 1.311.278.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa Hoạn: 09h00 ngày 07/5, tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 300m2 xưởng ép mùn cưa, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS huyện Phú Xuyên điều 14 người (Bộ đội 02, Dân quân 12) phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 09h45 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 18h30 ngày 05/5, tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xảy ra cháy 02 ha thảm thực vật, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng tỉnh Lạng Sơn điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 17h30 ngày 06/5, tại bãi biển phường Cam Nghĩa, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Phạm Trường Huy – SN 2005 tắm biển bị nước cuốn trôi. Biên phòng tỉnh Khánh Hòa điều 08 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, đến 03h00 ngày 07/5 tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, tìm kiếm người bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong