Báo cáo ngày 07/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 283/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/6/2022)

1. Thiên tai: Ngày 07/6, tại huyện Mai Sơn, tp.Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra mưa to làm 02 người bị thương (Quàng Đức Thành, SN 2019; Quàng Đức Thịnh, SN 2016), sạt lở 40m3 ta luy dương và ngập úng một số điểm. Bộ CHQS tỉnh Sơn La điều 405 CBCS và Dân quân khắc phục hậu quả.

2. Cháy rừng

– 14h50 ngày 06/6, tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra cháy 2 ha rừng keo, nguyên nhân đang điều tra. BTL Quân khu 5 điều 60 CBCS/02 phương tiện của Lữ đoàn PPK573 phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

– 11h45 ngày 07/6, tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra cháy 03 ha rừng keo, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Quảng Trạch điều 15 CBCS và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 07h30 ngày 06/6, cách Đông Đông Nam Hội An/Quảng Nam khoảng 140 hải lý, tàu cá QNa 92224 TS/04 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi. Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thông báo, huy động 02 tàu hoạt động gần đến hỗ trợ lai kéo.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ cháy rừng và hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức