Báo cáo ngày 07/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 333/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 21h20 ngày 06/7, tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội xảy ra cháy khoảng 200m2 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Quốc Oai điều 20 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22h20 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 22h00 ngày 05/7, cách Đông Đông Nam Cửa Ninh Cơ/Nam Định khoảng 40 hải lý, tàu cá NĐ 92868 TS/06 LĐ bị hỏng hộp số, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ.

– 12h00 ngày 06/7 tại khu vực cửa sông Bảy Ghe/Cà Mau phương tiện không BKS/03 LĐ bị sóng đánh chìm. Biên phòng Cà Mau điều 04 CBCS phối hợp với ngư dân tổ chức cứu 03 ngư dân đưa vào bờ an toàn lúc 13h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện và cứu người bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Lã Đại Phong