Báo cáo ngày 08/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/02/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 106.712.263 người; số người tử vong 2.327.942 người; số người hồi phục 78.548.040 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.032 ca; điều trị khỏi 1.472 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 525 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 83.104 người.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 04/02, tại khu vực biển gần bãi Đá Lát/quần đảo Trường Sa, Phạm Văn Tú SN 1990 ngư dân tàu cá KH 91179 TS bị đau bụng nôn mửa, không ăn uống được. Bệnh nhân được chuyển sang tàu cá KH 97247 TS đưa về bờ chữa trị nhưng đã tử vong đêm 06/02. Thi thể ngư dân được đưa về Hòn Rớ/Khánh Hòa lúc 17h30 ngày 07/02. Biên phòng Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận, bàn giao thi thể ngư dân cho gia đình an táng.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai tai nạn, sự cố.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *