Báo cáo ngày 08/11/2015 (Tính đến 17h30 ngày 08/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 390 /BC-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/11/2015

(Tính đến 17h30 ngày 08/11/2015)

Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

1. Lúc 19h00 ngày 07/11, tại 11044N – 116013E (cách Đông Đông Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 114 hải lý), tàu cá KH 97426 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Thời tiết khu vực sóng gió cấp 3-4.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị: Trung tâm PH TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo Hàng hải, duy trì liên lạc với tàu; Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin về tàu cá trên, phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì liên lạc, thông báo và huy động các phương tiện thuộc tổ đội đi cùng và các tàu hoạt động gần khu vực đến trợ giúp, cứu hộ; BTM Quân chủng Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp trợ giúp tàu bị nạn khắc phục sự cố và sẵn sàng 01 tàu đi cứu nạn khi được yêu cầu.

2. 21h45 ngày 07/11, tại 07034N – 108015E (cách Nam Tây Nam mỏ Thanh Long khoảng 45 hải lý), tàu cá BV 7687 TS/03 LĐ bị tàu hàng KETO 933037 đâm chìm mũi tàu rồi bỏ chạy. Các thuyền viên nhảy xuống biển được 03 tàu cá: BV 7688 TS, BV 9829 TS và BV 8849 TS cùng tổ đội đi cùng cứu vớt an toàn. BTL Quân chủng Hải quân đã điều tàu 737 đang hoạt động gần đến hỗ trợ trục vớt. Đến 17h10 ngày 08/11 tàu bị nạn đã chìm.

3. 17h00 ngày 06/11, tại 10049N – 108009E (cách Đông Nam cửa Phan Thiết khoảng 07 hải lý) tàu cá BTh 99189 TS/11 LĐ có 01 thuyền viên lặn sâu bị ép nước dẫn đến tử vong. Gia đình đưa về mai táng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Bình