Báo cáo ngày 08/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133 /BC-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 448.175.456; tử vong 6.027.404; điều trị khỏi 382.342.541.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.582.058; điều trị khỏi 2.718.440; tử vong 40.891; đang điều trị 1.822.727.

2. Hỏa hoạn: 10h00 ngày 08/03, tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân làm 02 người bị thương (Khổng Thị Điểm, Bùi Hoàng Điệp), nguyên nhân do nổ bình ga. Ban CHQS quận Đống Đa điều 07 CBCS và dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 10h15 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 01h40 ngày 08/3, cách Đông Đông Bắc Vũng Tàu khoảng 83 hải lý, tàu cá BTh 89784 TS/03LĐ, bị phá nước, chìm, 03 lao động được tàu Thiên Long 01 cứu an toàn. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ đưa 03 lao động tàu bị nạn về bờ.

– Vụ việc tàu cá QNg 98366TS/11LĐ, bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 130/BC-VP ngày 07/03). Lúc 11h50 ngày 08/03, tàu bị nạn đã được tàu cá cùng tổ đội lai dắt, dự kiến 22h00 cùng ngày về Đà nẵng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong