Báo cáo ngày 08/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 187/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 496.684.976; tử vong 6.195.731; điều trị khỏi 432.349.447.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.070.692; điều trị khỏi 8.395.066; tử vong 42.733; đang điều trị 1.632.893.

2. Hỏa hoạn: 06h45 ngày 08/4, tại phường Xương Giang, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy 700m2 nhà kho của Công ty may Việt Pan, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 200 người (Bộ đội 10, Dân quân 10, LLK 180), 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 08h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h15 ngày 08/4, tại khu vực cảng K20/Hải đội 4/Vùng 1/Hải quân phát hiện 01 người (Nguyễn Gia Lâm, SN 2004) nhảy từ cầu Bính xuống sông tự vẫn. Vùng 1/Hải quân đã điều 04 CBCS/01 xuồng tiếp cận cứu vớt nạn nhân và đưa vào phân viện 7/Quân khu 3 điều trị.

– Vụ việc tàu cá QNg 90610TS/03LĐ, bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 184/BC-CHCN ngày 06/4): Lúc 19h00 ngày 07/4, tàu SAR 412 đã đưa 03 ngư dân, lai kéo tàu bị sự cố về đến Đà Nẵng an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cứu nạn người, phương tiện gặp sự cố và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong