Báo cáo ngày 08/9/2016 (Tính đến 17h30 ngày 08/9/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 475 /BC-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/9/2016

(Tính đến 17h30 ngày 08/9/2016)

1. Thiên tai

 1.1. 16h00 ngày 07/9, tại xã Hữu Sơn, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to gây lũ ống làm sạt lở khoảng 700 m3 đất đá xuống đường giao thông liên xã, hư hại 40 ha hoa màu. Địa phương đã huy động 60 người (Dân quân 40, lực lượng khác 20) khắc phục hậu quả.

1.2. 07h00 ngày 08/9, tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa to gây ngập úng cục bộ 65 nhà dân và 70 ha lúa và hoa màu. Địa phương đã huy động 125 người ( Bộ đội 55, Dân quân 35, lực lượng khác 35) tổ chức  di dời người và tài sản của 65 hộ dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

2.1. Ngày 05/9, tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Biên phòng tỉnh Hà Giang điều 04 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

2.2. 22h30 ngày 07/9, tại số 161 đường Hàn Hải Nguyên, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, làm bị thương 01 người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe PCCC tổ chức dập tắt đám cháy lúc 22h50 cùng ngày.

2.3. 02h00 ngày 08/9, tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 01 nhà xưởng của Công ty TNHH- MTV sản xuất than sạch, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 34 người (Dân quân 09, lực lượng khác 25) và 03 xe cứu hỏa tổ chức dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. 08h00 ngày 05/9, tại 08000 N- 106000 E (cách Tây Nam Côn Đảo/Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 55 hải lý), tàu cá BT 98138 TS/04 LĐ bị phá nước chìm, 04 ngư dân đã được tàu cá BT 92133 TS cùng Tổ cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

3.2. 21h30 ngày 07/9, tại khu vực Hòn Nội/Nha Trang(cách Đông Nam Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 10 hải lý), 02 tàu cá KH 9248 TS/02 LĐ, KH 95743 TS/03 LĐ bị sóng đánh chìm. Nhận được tin báo nạn, Biên phòng tỉnh Khánh Hòa  điều tàu BP 33-11-01/08 CBCS và huy động 01 tàu cá của dân ra hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đến 23h50 cùng ngày đã cứu vớt toàn bộ 05 ngư dân của 02 tàu cá trên, đưa vào Hòn Rớ/Nha Trang an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.       

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.    

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Trương Đức Nghĩa