Báo cáo ngày 09/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 09/01/2020)  

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 20 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/01/2020

(Tính đến 16h30 ngày 09/01/2020)

 

  1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 17h00 ngày 08/01, tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, xảy ra cháy bảng quảng cáo trước mặt tiền sảnh bệnh viện, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS thành phố Hải Dương điều động 05 CBCS phối hợp với lực lượng địa phương và 01 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 17h30 cùng ngày.

– 02h20 ngày 09/01, tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 04 căn nhà dân liền kề, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 10 Dân quân, phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13h30 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng: 12h20 ngày 07/01, tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, xảy ra cháy 01ha rừng. Biên phòng Cao Bằng điều 09 CBCS phối hợp với lực lượng địa phương, tổ chức dập tắt đáp cháy lúc 15h30 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 (tiếp theo báo cáo số 17/BC-VP ngày 08/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phố sự cố tràn dầu Miền Bắc tiếp tục theo dõi Công ty Hàng hải Quốc tế Quảng Châu/Trung Quốc triển khai công tác chuẩn bị hút dầu ra khỏi tàu chìm và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 17/BC-VP ngày 08/01): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN 09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– 23h00 ngày 08/01, tại 18026’N-107015’E (cách Đông Đông Nam mũi Ròn/Quảng Bình khoảng 50 hải lý), tàu cá QUIONG DAN YU (quốc tịch Trung Quốc), có 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho các phương tiện của đơn vị và địa phương hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu để tìm kiếm người mất tích.

 

  1. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu/TP.Hồ Chí Minh; theo dõi việc bơm hút dầu từ tàu Thái lan chìm tại biển Hà Tĩnh để sãn sàng phương án xử lý hiện tượng tràn dầu và tìm kiếm ngư dân tàu cá QUIONG DAN YU/Trung Quốc bị mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng