Báo cáo ngày 09/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 09/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 135/BC-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 09/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 450.079.486; tử vong 6.037.120; điều trị khỏi 384.362.257.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.744.493; điều trị khỏi 2.789.342; tử vong 40.977; đang điều trị 1.914.174.

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 00h44 ngày 09/3, tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, xảy ra cháy 1.000m2 kho chứa hàng của công ty TNHH cao su HAE, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS huyện An Dương điều động 10 Bộ đội, 10 Dân quân và 01 ô tô phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

– 01h33 ngày 09/3, tại Phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h00 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

– 13h30 ngày 08/3, tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 06ha thảm thực bì, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS huyện Đồng Văn điều động 28 CBCS, 15 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

– 15h00 ngày 08/03, tại xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn, xảy ra cháy 01ha rừng tái sinh. Ban CHQS huyện Pắc Nặm điều động 20 CBCS, 15 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h30 cùng ngày.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong