Báo cáo ngày 09/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 09/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 09/6/2022)

1. Thiên tai

Ngày 08/6, tại tỉnh Lai Châu xảy ra mưa làm sạt lở 2.500m3 đất đá trên các tuyến đường tỉnh lộ 133 đoạn qua xã Long Hẻo; tỉnh lộ 129 tại km12; QL 4H đoạn các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. Đến 10h30 ngày 09/6, các tuyến đường đã được lực lượng tại chỗ khắc phục xong.

2. Hỏa hoạn

03h45 ngày 09/6, tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 ki ốt bán hàng làm 01 người chết (Giãn Thị Lục, SN 1967), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

09h00 ngày 08/6, tại xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, K’Nghiêm (2013) đi tắm hồ bị đuối nước. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 10h45 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức