Báo cáo ngày 09/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 09/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022

365

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 388 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 09/7/2022)

1. Thiên tai: 03h00 ngày 09/7 trên địa bàn các huyện Tân Phú, Đầm Dơi, Cái Nước, tỉnh Cà Mau xảy ra lốc xoáy, hậu quả: sập và tốc mái 295 nhà dân (sập 36, tốc mái 259), gãy đổ 04 trụ điện. Bộ CHQS tỉnh Cà Mau điều 79 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 08h30 ngày 08/7, tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy khoảng 300m2 nhà xưởng của Công ty nhựa Thanh Liêm, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Bình Chánh điều 10 Dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 02h00 ngày 09/7 cách Đông Bắc đảo Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 02 hải lý, tàu CM 91109 TS/10 LĐ bị sóng đánh chìm, 01 người mất tích. Biên phòng Cà Mau điều 06 CBCS/01 tàu phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu 09 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

– Vụ việc tàu cá NĐ 92868 TS/06 LĐ bị hỏng hộp số (tiếp theo Báo cáo số 333/BC-VP ngày 07/7), lúc 12h00 ngày 09/7 đã được tàu cùng tổ đội lai kéo vào đến cảng Ninh Cơ/Nam Định an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức