Báo cáo ngày 09/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 350 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 09/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 203.461.392; tử vong 4.307.546.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 215.560; điều trị khỏi 71.497; tử vong 3.397; đang điều trị 140.666.

2. Thiên tai

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố cháy nổ, cháy rừng do thời tiết nắng, nóng trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: 14h00 ngày 09/8/2021, Bộ Quốc phòng có công điện số 12/TK chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả tình huống xảy ra.

3. Hỏa hoạn: 14h40 ngày 09/8, tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy 2,1ha rừng keo, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 45 Bộ đội (lưCB 414), 25 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 16h40 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

22h00 ngày 08/8, cách Nam cửa biển Phan Thiết/Bình Thuận khoảng 22 hải lý, tàu BTh 96740 TS/09LĐ bị sóng lớn đánh chìm, 09 lao động được tàu cá BTh 84881 TS cứu đưa vào bờ an toàn.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt cháy rừng, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu