Báo cáo ngày 10/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 10/01/2020)  

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 21/BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/01/2020

(Tính đến 16h30 ngày 10/01/2020)

 

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 (tiếp theo báo cáo số 52/BC-CHCN ngày 09/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phố sự cố tràn dầu Miền Bắc tiếp tục theo dõi Công ty Hàng hải Quốc tế Quảng Châu/Trung Quốc triển khai công tác chuẩn bị hút dầu ra khỏi tàu chìm và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 52/BC-CHCN ngày 09/01): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN 09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– Vụ tàu cá QUIONG DAN YU (Quốc tịch Trung Quốc), có 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích lúc 23h00 ngày 08/01, cách Đông Đông Bắc mũi Ròn/Quảng Bình khoảng 50 hải lý (tiếp theo báo cáo số 20/BC-VP ngày 09/01): Trong ngày, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tiếp tục yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn người mất tích trên.

  1. Đánh giá chung: Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu/TP.Hồ Chí Minh; theo dõi việc bơm hút dầu từ tàu Thái lan chìm tại biển Hà Tĩnh để sẵn sàng phương án xử lý hiện tượng tràn dầu và tìm kiếm ngư dân tàu cá QUIONG DAN YU/Trung Quốc bị mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *