Báo cáo ngày 10/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 10/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 73 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/02/2020

(Tính đến 17h00 ngày 10/02/2020)

 

1. Cháy rừng

10h20 ngày 10/02, tại đồi Thiên Văn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng, xảy ra cháy 200m2 rừng thông và thảm thực vật. Địa phương huy động 90 CBCS (Ban CHQS Kiến An: 10, d30/BTM: 80), phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10h50 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá Khánh Hòa KH 97524 TS/08 LĐ bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 71/BC-VP ngày 08/02): Lúc 09h10 ngày 09/02, tàu Trường Sa 01 (đang trực tại DK1/9) cơ động ra hỗ trợ tàu cá KH 97524 TS, 12h30 cùng ngày tiếp cận tàu cá bị nạn, đồng thời cử 01 tổ sửa chữa lên tàu cá KH 97524 TS, nhưng không khắc phục được sự cố máy. Đến 14h30 cùng ngày, tàu bị sự cố đã được tàu cá KH 91818 TS hỗ trợ lai dắt về bờ, tàu Trường Sa 01 cơ động về vị trí trực.

– 12h00 ngày 09/02, cách cửa Hố Gùi, Đầm Dơi, Cà Mau khoảng 02 hải lý, tàu cá CM 2707 TS/03 LĐ bị chìm, 02 ngư dân tàu bị nạn được 02 tàu cá (CM 94811 TS và CM 99934 TS) cứu vớt an toàn, còn 01 ngư dân bị mất tích. Tại hiện trường có 05 tàu cá đang tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 10h30 ngày 10/02, tại 10015’N-107020’E (cách Đông Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 15 hải lý), tàu cá BV 3422 TS/08 LĐ bị chìm, 06 ngư dân được cứu, 02 ngư dân bị tử vong và được giữ bằng phao phía đuôi tàu cá BV 0065 TS, nhưng do sóng to 01 thi thể ngư dân bị tuột khỏi phao mất tích. Thuyền trưởng tàu cá BV 0065TS đề nghị đưa 06 ngư dân và 01 thi thể về bờ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR đi tiếp nhận 06 ngư dân và 01 thi thể về bờ; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu cá BV 3422 TS, gia đình các nạn nhân và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam làm thủ tục tiếp nhận, chăm sóc y tế và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình theo đúng quy định. Lúc 12h50 cùng ngày, tàu SAR 413 đi cứu nạn, 15h35 tiếp cận tàu BV 0065 TS, tiếp hành tiếp nhận 06 ngư dân và 01 thi thể nạn nhân đưa lên tàu SAR 413 chuyển về bờ. Hiện địa phương đã phát thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm ngư dân bị mất tích, nhưng chưa có kết quả

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình, thực hiện đúng chế độ báo cáo; Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy rừng và cứu nạn các ngư dân, tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Sơn