Báo cáo ngày 10/11/2015 (Tính đến 17h00 ngày 10/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  400/BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/11/2015

(Tính đến 17h00 ngày 10/11/2015)

1. Hỏa hoạn

1.1. 14h15 ngày 10/11/2015 tại kho số 301, đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, tp hồ Chí Minh, xảy ra một vụ hỏa hoạn, đến 15h00 cùng ngày đám cháy được dập tắt. Hậu quả làm chết 01 người, địa phương huy động 21 Dân quân 07 kíp xe chữa cháy kịp thời dập tắt. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.

1.2. 18h50 ngày 09/11/2015 tại tầng 5 khách sạn Kim Linh, số 116 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, tp Hồ Chí Minh xảy ra một vụ hỏa hoạn. Đến 19h00 cùng ngày đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người. Lực lượng tại chỗ kịp thời dập cháy. Nguyên nhân do chập điện.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

2.1. Về việc tàu cá KH 97426 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 390/BC-VP ngày 08/11/2015). Đến 10h00 ngày 10/11, tại 11046′N-116009′E (cách Đông Đông Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 110 hải lý), tàu bị nước tràn vào khoang máy không khắc phục được. Thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp, thời tiết khu vực sóng gió cấp 4.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị: Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu trực tại đảo Song Tử Tây đi cứu kéo tàu bị nạn về đảo. Lúc 13h00 ngày 10/11 Quân chủng Hải quân đã điều tàu 734 trực tại đảo Song Tử Tây đi cứu nạn, dự kiến 04h00 ngày 11/11/2015 tiếp cận tàu cá trên.

2.2. 10h15 ngày 10/11/2015 tại 17046’N-108002’E (cách Đông Cửa Gianh/Quảng Trạch/Quảng Bình khoảng 85 hải lý), tàu cá BĐ 95906 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi không khắc phục được, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Lúc 13h42 cùng ngày, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 từ cửa Hội xuất phát đi cứu nạn, dự kiến 02h00 ngày 11/11/2015 tiếp cận tàu cá trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ