Báo cáo ngày 10/11/2018 (Tính đến 17h00 ngày 10/11/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 600/BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/11/2018

(Tính đến 17h00 ngày 10/11/2018)

1. Tai nạn lao động tại địa bàn Quân khu 3: Về vụ vỡ đập ngăn nước khu vực khai thác vàng trái phép tại xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, lúc 02h00 ngày 04/11 (tiếp theo báo cáo số 599/BC-VP ngày 09/11): Lúc 14h45 ngày 10/11, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa 01 thi thể nạn nhân ra khỏi hang, nạn nhân còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm. Lực lượng, phương tiện TKCN: 145 người (Bộ đội địa phương 45, Dân quân 40, lực lượng khác 60), 18 phương tiện (03 ô tô, 10 máy xúc, 05 máy bơm).

       2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

– Về vụ tàu cá QB 91727/19 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 22h08 ngày 08/11 (tiếp theo báo cáo số 599/BC-VP ngày 09/11/2018): 20h55 ngày 09/11, tàu KN 322 tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành lai dắt về cập cảng La/Quảng Bình an toàn lúc 17h00 ngày 10/11.

– 05h00 ngày 09/11, tại 10026’N – 107030’E (cách Đông bờ biển Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 04 hải lý), đò nan BC 255 TS/02 LĐ bị mất liên lạc, gia đình chủ đò đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh BR-VT, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, thông báo và huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tìm kiếm. Đến 11h00 ngày 10/11, địa phương đã huy động được tàu cá cùng quê cứu vớt an toàn 02 lao động bị nạn.

       3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm được 01 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang khai thác vàng tại Hòa Bình, tìm kiếm cứu nạn được 02 ngư dân đò nan BC 255 và Quân chủng Hải quân hỗ trợ lai dắt tàu cá QB 91727/19 LĐ bị hỏng máy về bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *