Báo cáo ngày 10/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 492 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 10/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 251.588.730; tử vong 5.080.814, điều trị khỏi 227.799.805;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 984.805; điều trị khỏi 842.800; tử vong 22.686; đang điều trị 119.310.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa: 13h00 ngày 09/11, tại khu vực hạ lưu sông Ba, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, 03 người dân đi câu cá bị nước lũ dâng cao, chảy siết không vào được bờ. Địa phương huy động 113 người (Bộ đội 29, lực lượng khác 84), 08 ô tô, 01 súng bắn dây tổ chức cứu 03 người vào bờ an toàn lúc 01h30 ngày 10/11.

2.2 Trên biển:

– 04h10 ngày 09/11, tại 08008’N-102057’E (cách Nam Tây Nam mũi Cà Mau khoảng 110 hải lý), Tống Duy Thanh, ngư dân tàu cá CM 92161 TS bị rơi xuống biển mất tích. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cà Mau, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

– 18h30 ngày 09/11, đảo Song Tử Tây phát hiện 01 xuồng không BKS/02 LĐ, Quốc tịch Philippin hỏng máy trôi dạt cách đảo khoảng 01 hải lý phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, tàu KN 464 trực gần khu vực đã tiếp cận cứu an toàn. Quân chủng Hải quân triển khai công tác bàn giao 02 lao động cho phía Philippin theo quy định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy rừng, cứu ngư dân gặp nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong