Báo cáo ngày 10/3/2018 (Tính đến 17h00 ngày 10/3/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143 /BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/3/2018

(Tính đến 17h00 ngày 10/3/2018)

   1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 17h30 ngày 09/3, tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy 150m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Tích Sơn (1000/0 vốn nước ngoài), thuộc khu Công Nghiệp Đại Đồng, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 96 người (Bộ đội 15, Dân quân 31, lực lượng khác 50) và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

– 11h00 ngày 09/3, tại phường 3, quận 4, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h25 cùng ngày.

– 15h15 ngày 09/3, tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 05 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h45 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

14h00 ngày 09/3, tại xã Đồng Tiến, huyện Cô tô, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 1,5ha rừng tạp. Lữ đoàn 242/QK3 điều động 50 CBCS phối hợp với địa phương, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

1.3. Tai nạn lao động

21h00 ngày 09/3 tại phường Phù Đổng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra sập giàn giáo đang xây dựng công trình khách sạn Hoàng Gia, không thiệt hại về người, làm hư hỏng 02 ô tô, 01 xe máy. Lực lượng tại chỗ tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân.

2.Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá NA 95069 TS/07 LĐ bị hỏng máy, neo đậu tại chỗ lúc 18h00 ngày 07/3 (tiếp theo báo cáo số 142/BC-VP ngày 09/3/2018):  12h00 ngày 09/3, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN điều tàu SAR 411 đi cứu nạn; 21h54 cùng ngày, tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn về cảng Cửa Lò/Nghệ An an toàn.

– Về vụ tàu cá KH 99036TS/11 LĐ bị gãy chân vịt lúc 13h00 ngày 09/3 (tiếp theo báo cáo số 142/BC-VP ngày 09/3/2018): Lúc 11h40 ngày 10/3/2018, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN nhận được Công văn số 23/BCH-PCTT của BCH PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa về việc cứu nạn khẩn cấp tàu cá trên do khí tượng khu vực tàu bị nạn rất xấu nguy cơ tàu có thể bị chìm. Sau khi xem xét, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều phương tiện từ đảo Phú Quý đi cứu nạn.

– Về vụ tàu cá BĐ 97203TS/04 LĐ bị lưới quấn chân vịt, thả trôi lúc 06h00 ngày 09/3 (tiếp theo báo cáo số 142/BC-VP ngày 09/3/2018): Lúc 03h30 ngày 10/3, Biên phòng Bình Định điều tàu BP 32.06.02 đi cứu nạn, 05h20 tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn về Quy Nhơn, Bình Định an toàn.

– Về vụ tàu cá tàu cá ĐNa 90305TS/11 LĐ bị hỏng máy lúc 09h43 ngày 08/3 (tiếp theo báo cáo số 142/BC-VP ngày 09/3/2018): Lúc 22h30 ngày 09/3, Bộ chỉ đạo Hải quân điều tàu KN 363 đi cứu nạn, 05h15 ngày 10/3 tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn về bờ (dự kiến 20h00 cùng ngày, cập cảng Đà Nẵng).

– 15h00 ngày 09/3, tại 08004‘N-114003‘E (cách Đông Nam bãi Thuyền Chài/QĐ.Trường Sa khoảng 45 hải lý), tàu cá PY 90009 TS/06 LĐ bị hỏng bánh lái thả trôi. Biên phòng tỉnh Phú Yên thông báo và huy động các tàu cá cùng tổ đội đến hỗ trợ tàu bị nạn, nhưng chưa có kết quả.

– 09h15 ngày 09/3, tại Đông Nam bờ biển xã Đông Tiến/Trà Vinh khoảng 03 hải lý, xà lan 3277/02 LĐ vận chuyển cát bị sóng đánh chìm. Biên phòng điều 05 CBCS và huy động 02 phương tiện ngư dân ra cứu vớt 02 lao động đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện kịp thời cứu nạn các tàu cá bị nạn trên biển (NA 95069TS/07 LĐ, KH 99036TS/11 LĐ, BĐ 97203TS/04 LĐ, ĐNa 90305TS/11 LĐ) và dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

          Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng