Báo cáo ngày 10/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 10/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 245 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 10/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 517.797.497; tử vong 6.278.181; điều trị khỏi 472.709.807.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.678.359; điều trị khỏi 9.322.165; tử vong 43.056; đang điều trị 1.313.137.

2. Thiên tai: 14h00 ngày 09/5, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn làm 01 người mất tích (Nguyễn Văn Tiến, SN 1979), hư hỏng 03 nhà chòi du lịch. Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 14 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 00h20 ngày 10/5, tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xảy ra cháy 02 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 02h15 cùng ngày.

– 02h40 ngày 10/5, tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Kiến An điều 15 CBCS và dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h10 cùng ngày.

4. Tai nạn thủy nội địa: 15h50 ngày 09/5, tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, xuồng máy/06 người bị chìm, 03 người bơi vào bờ an toàn, 03 người mất tích (Nông Văn Đáp, SN 1968; Lý Văn Nổi, SN 1971; Nông Văn Nguyên, SN 1978). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm thi thể bàn giao cho gia đình lúc 20h00 cùng ngày.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức