Báo cáo ngày 10/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 10/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 339 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 10/7/2022)

1. Thiên tai: 01h30 ngày 10/7, tại các huyện Đầm Dơi và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái 324 nhà dân. Ban CHQS các huyện Đầm Dơi và Trần Văn Thời điều 115 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 20h45 ngày 09/7, tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội xảy ra cháy 300m2 nhà xưởng, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Thanh Oai điều 43 CBCS và Dân quân phối hợp với 08 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22h35 cùng ngày.

00h30 ngày 10/7, tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy khoảng 400m2 nhà xưởng của Công ty Anh Minh Thức, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Bình Chánh điều 15 Dân quân phối hợp với 05 xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

– 10h30 ngày 10/7, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 100m2 nhà xưởng, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Đức Trọng điều 10 Dân quân phối hợp với 05 xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ việc tàu cá CM 91109 TS/10 LĐ bị sóng đánh chìm, 01 người mất tích (tiếp theo Báo cáo số 388/BC-VP ngày 09/7). Lúc 14h00 ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức