Báo cáo ngày 10/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 351 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 10/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 204.251.553; tử vong 4.317.970, điều trị khỏi 183.420.937.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 224.894; điều trị khỏi 75.920; tử vong 3.757; đang điều trị 145.217.

2. Thiên tai

20h30 ngày 09/8, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp mưa to, dông lốc làm tốc mái 03 nhà dân. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 03h20 ngày 10/8, tại Số 6, ngách 40, ngõ 165 Dương Quảng Hám, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội xảy ra cháy căn hộ chung cư mi ni, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 03h45 cùng ngày.

– 08h44 ngày 10/8, tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy 1.200m2 trại chăn nuôi gà, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 09h30 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *