Báo cáo ngày 10/9/2018 (Tính đến 17h00 ngày 10/9/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 489 /BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/9/2018

(Tính đến 17h00 ngày 10/9/2018)

 1. Thiên tai

1.1. Tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 13h00 ngày 10/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm,  khoảng sáng mai (11/9) ATNĐ sẽ đi vào vùng Đông Bắc Biển Đông, Đến 13h00 ngày 11/9 vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ cấp 7, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông từ sáng mai (11/9) có mưa, dông; vùng gần tâm ATNĐ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

1.2. Địa bàn Quân khu 4: Trong ngày, Quân khu duy trì 430 người (Bộ đội chủ lực 125, Bộ đội địa phương 35, Dân quân 270) và 03 ô tô, 03 máy xúc, tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Kết quả: Tu sửa, vệ sinh 01 điểm trường học, 08 nhà dân; san, gạt đất đá sạt lở được 01km/1000m3 đường liên thôn, liên xã cụ thể:

– Tại Thanh Hóa: Tu sửa, vệ sinh 01 điểm trường học, 08 nhà dân và vận chuyển lương thực, thực phẩm hàng cứu trợ.

– Tại Nghệ An: Tham gia tu sửa, khắc phục 1,0km/1.000m3 đất đá đường liên thôn, liên xã tại huyện Kỳ Sơn.

1.3. Địa bàn Quân khu 5: 19h30 ngày 09/9, tại xã EaUôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, xảy ra sét đánh vào đường dây điện hạ thế gây chập điện làm cháy 02 nhà dân và 01 kho bông vải sợi, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 70 người (Dân quân 40, CSPCCC 30) và 04 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h10 cùng ngày. 

1.4. Địa bàn Quân khu 9: Sư đoàn 4/QK9 điều động 100 CBCS, 03 xe ô tô vận tải, 05 xuồng máy giúp nhân dân ấp Mũi Tàu, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đắp đê ngăn lũ.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

06h30 ngày 09/9, tại 12057’N-109050’E (cách Đông Nam đảo Cù Lao Xanh/Bình Định khoảng 55 hải lý), tàu cá BĐ 93362 TS/09 LĐ bị phá nước, chìm. Biên phòng Bình định thông báo và huy động tàu cá BĐ 93356 TS kịp thời cứu vớt các ngư dân tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định; Quân khu 5, 9 tiếp tục điều động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và đắp đê ngăn lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Kiên Giang; Biên phòng Bình Định kịp thời huy động phương tiện cứu nạn an toàn 09 LĐ tàu cá BĐ 93362 TS.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ