Báo cáo ngày 11/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 311.189.627; tử vong 5.512.790; điều trị khỏi.260.778.804;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.914.393; điều trị khỏi 1.590.090; tử vong 34.531; đang điều trị 289.952.

2. Sập: 14h45 ngày 10/01, tại nhà thờ giáo họ Đông Thành, xã nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ sập giàn giáo làm 03 người chết (Nguyễn Văn Nhàn, SN 1959; Nguyễn Văn Khánh, SN 1960; Nghuyễn Văn Thành, SN 1966), 01 người bị thương, nguyên nhân đang xác minh. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc tàu QNg 95032 TS/07LĐ bị mắc cạn (tiếp theo báo cáo số 16/BC-VP, ngày 09/01). 15h30 ngày 10/01, tàu KN 411/QC.Hải quân đã kéo tàu ra cạn và hỗ trợ lai kéo tàu bị sự cố về đảo Sinh Tồn sửa chữa.

– 04h00 ngày 11/01, tại cảng Vũng Áng/Hà Tĩnh, tàu vận tải Hoàng Minh 28/06 TV bị mắc cạn. Biên phòng Hà Tĩnh điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai cứu kéo tàu ra cạn.

– 11h30 ngày 11/01, cách Đông Cửa Việt/Quảng Trị khoảng 02 hải lý, tàu QT 97749 TS/03LĐ bị hỏng máy neo tại chỗ, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều 10 CBCS/01 tàu CN-09 ra cứu nạn đưa 03 LĐ vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả tai nạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu