Báo cáo ngày 11/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 506 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/10/2022)

1. Thiên tai

1.1. Công tác chỉ đạo

Ngày 11/10, Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) ban hành Điện số 40/TK đề nghị BTL: QK4, QK5, QC HQ, QC PK-KQ, BP, CSB, QĐ1, QĐ3, BĐ18 thực hiện nghiêm Công điện số 908/CĐ-TTg ngày 10/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ; duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến vùng xoáy có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ, cứu nạn xảy ra.

1.2. Thiên tai xảy ra tại các địa phương

– Ngày 10/10, tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận xảy ra mưa, lũ làm chết 02 người, mất tích 01 người (Quảng Nam), bị thương 01 người (Quảng Ngãi); ngập 18 tuyến đường/17 xã/08 huyện/04 tỉnh, thành phố; ngập 195 hộ dân (Đà Nẵng 70, Quảng Nam 29, Bình Thuận 96), 447 ha cây ăn quả (Bình Thuận); sạt lở 18 tuyến đường giao thông (Đà Nẵng 01, Quảng Nam 05, Quảng Ngãi 10, Bình Định 02); sạt lở 2/3 nhà điều hành nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 (Quảng Ngãi); hỏng 17 nhà dân (Quảng Ngãi). Địa phương huy động 102 Bộ đội, 152 Dân quân và 21 phương tiện các loại giúp dân khắc phục hậu quả.

– Đêm ngày 10/10, tại xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra sạt lở 200m (7.000m3) tại Km 169 đường Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều 15 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– Trong ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 135 CBCS; BTL QK4 điều 206 CBCS và Dân quân (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:59, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn: 15, Đoàn KTQP 4: 56, Dân quân: 76) và 04 ô tô các loại và dụng cụ cầm tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

2. Hỏa hoạn

18h30 ngày 10/10, tại phường Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy 500m2 kho của Công ty TNHH Trung Oanh, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS TP.Bắc Ninh điều 30 CBCS phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h50 cùng ngày.

3. Trên biển

– 15h00 ngày 10/10, cách Đông Bắc Cửa Việt/Quảng Trị khoảng 60 hải lý, tàu cá QB 98065TS/07 LĐ bị hỏng máy, thả trôi, thời tiết khu vực có gió cấp 6-7, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Lúc 23h00 cùng ngày, Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Hải quân điều tàu Hải quân 302 đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, cứu nạn. Đến 06h30 ngày 11/10, tàu Hải quân 302 tiếp cận tàu lai kéo bị nạn, dự kiến 07h00 ngày 12/10, hai tàu về đến Đà Nẵng.

– Vụ việc tàu cá NT 02088TS/12 LĐ bị hỏng hộp số, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 503/BC-VP ngày 10/10). 18h15 cùng ngày, tàu bị nạn đã được tàu cá KH 97238 lai kéo về bãi Tư Chính để sửa chữa.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ