Báo cáo ngày 11/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 453.747.323; tử vong 6.051.376; điều trị khỏi 387.662.862.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 5.260.495; điều trị khỏi 2.908.365; tử vong 41.157; đang điều trị 2.310.973.

2.01h00 ngày 11/3, tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 13 CBCS và dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

10h00 ngày 08/03, cách Nam Đông Nam đảo Tiên Nữ/QĐ.Trường Sa khoảng 60 hải lý, tàu cá KG 91408 TS/07 LĐ bị chìm. Đến 02h00 ngày 10/03, 07 ngư dân (01 người chết) được tàu BĐ 97551 TS hoạt động gần phát hiện, cứu, vớt và bàn giao cho đảo Núi Le/QĐ.Trường Sa lúc 15h30 cùng ngày. Lúc 21h00 ngày 10/3, Bộ Quốc phòng đã điều tàu 743/Quân chủng Hải quân đưa 06 ngư dân và 01 thi thể của tàu cá KG 91408 về bờ, dự kiến 08h00 ngày 14/3 về đến Vũng Tàu.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cứu nạn ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong