Báo cáo ngày 11/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 11/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h00 ngày 11/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 136.044.180 người; số người tử vong 2.939.801 người; số người hồi phục 109.392.207 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.692 ca; điều trị khỏi 2.429 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 228 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.938 ca.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 07h30 ngày 11/4, tại16009’N- 110021’E (cách Đông Đông Nam Đà Nẵng 118 hải lý), tàu cá ĐNa 91053 TS có 01 ngư dân bị dây tời đánh trọng thương vùng mặt, mất máu nhiều. Thuyền trưởng yêu cầu đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế; điều tàu SAR và kíp bác sỹ đi đón và cấp cứu nạn nhân; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu chuẩn bị đón và cứu chữa bệnh nhân khi tàu cập bờ. Lúc 10h30 ngày 11/4, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam điều tàu SAR 274 cùng kíp bác sỹ xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn, 16h21 tiếp cận chuyển bệnh nhân về bờ. Dự kiến 24h00 cùng ngày về đến Đà Nẵng.

– 12h40 ngày 09/4, tại khu vực biển xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thuyền cá (không biển kiểm soát)/02LĐ bị chìm. Biên phòng Hà Tĩnh điều 17 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, cứu vớt 02 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

– Tàu cá NT 90414TS/05 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 160/BC-VP ngày 10/4): Lúc 13h30 ngày 11/4, tàu bị sự cố được tàu cá NT 90745 TS hỗ trợ lai kéo vào đảo Đá Lát an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện cấp cứu người bị nạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu