Báo cáo ngày 11/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 190/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 499.214.143; tử vong 6.203.466; điều trị khỏi 448.641.757.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.198.326; điều trị khỏi 8.532.523; tử vong 42.813; đang điều trị 1.622.990.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 11h05 ngày 11/4 tại phường Ngọc Trạo. Tp.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy 650m2 nhà kho chứa phê liệu, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 55 Bộ đội (BCH QS Bỉm Sơn: 15; d703/QĐ1: 40), 30 Dân quân, phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 14h15 ngày 10/4, tại xã Mường Kim, huyện Than Uên, tỉnh Lai Châu xảy ra cháy 08 ha rừng phòng hộ, nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy lan. Địa phương huy động 459 người (Bộ đội 09, Dân quân 90, lực lượng khác 360), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 00h15 ngày 11/4.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn:

– 16h50 ngày 09/4, tại khu vực cầu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. cháu Lưu Bảo Trâm (2009) nhảy cầu tự tử. Đến 17h15 cùng ngày được cứu đưa vào bờ an toàn.

– 09h00 ngày 10/4, tại khu vực biển thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 05 người tắm biển bị sóng cuốn trôi ra biển. 04 người được cứu an toàn, 01 người mất tích (Nguyễn Thị Bích Phượng, SN 1999). Đến 12h00 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cháy rừng, cứu người bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức