Báo cáo ngày 11/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/6/2022)

1. Hỏa hoạn

– 05h00 ngày 11/6, tại phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 400m2 cửa hàng bánh làm 07 người bị thương (Phạm Hiền Phát, SN 2003; Hoàng Sơn, SN 1991; Hoàng Sơn Tùng, SN 2002; Hoàng Thảo Nhi, SN 2016; Nguyễn Hoàng Vĩnh, SN 1999; Nguyễn Thị Lan, SN 1960; Nguyễn Thị Thảo, SN 1991), nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS TP.Thủ Đức điều 08 Dân quân phối hợp 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 12h50 ngày 11/6, tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh máy tính, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS Thanh Xuân điều 17 CBCS và Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h50 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

06h00 ngày 11/6, cách Đông Nam đảo Đá Tiên Nữ/QĐ.Trường Sa khoảng 58 hải lý, tàu cá QNa 95005 TS/40 LĐ bị tàu Cảnh sát biển Malaisia đâm chìm, xuồng của Cảnh sát biển Malaisia đã vớt ngư dân lên tàu, hiện chưa có thông tin cụ thể. Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu: Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam Thông báo cho MRCC Malaisia biết để xác minh thông tin vụ việc và có biện pháp hỗ trợ các ngư dân trên tàu cá QNa 95005TS; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan nắm, xác minh cụ thể thông tin vụ việc trên, báo cáo về Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để được hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển thông báo cho tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, nắm và xác minh thông tin vụ việc việc.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân và phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu